Det är akut tandvård

Ibland är problemet ett faktum och akut tandvård oundvikligt. Tandvärk, ilningar eller utslagna tänder är några av anledningarna som gör att du behöver söka akut tandvård.  

Besvär med tänderna kan uppstå när som helst och då är det viktigt att du kan få hjälp snabbt. Akut tandvård är ett besök hos tandvården som inte är bokat med framförhållning utan bokas in för att ett problem som måste åtgärdas har uppstått. Till skillnad från ett vanligt besök handlar akut tandvård om att åtgärda ett specifikt problem, istället för att undersöka hela munnen.  

Vid ett akutbesök får du först berätta om dina besvär och sedan görs en delundersökning då området som orsakar problem gås igenom. En diagnos ställs och om det är möjligt görs sedan en permanent åtgärd. Om det inte är möjligt görs en tillfällig åtgärd och smärtlindring ges.  

Beroende på vilken tandläkare du besöker kan vara bra att veta om att vissa har ett prispåslag för akuttandvård och även vår tandvård på kvällstid eller på helger. Detta gäller dock inte alla mottagningar, det finns privata tandläkare som valt att ta bort det konventionella prispåslaget.