Tandvård i Malmö

Malmö är Nordens sjätte största stad och Sveriges tredje stösta. Malmö kommun har drygt 350 000 invånare och i Stormalmö bor drygt 750 000 personer.

I Malmö finns ett stort universitetssjukhus och här bedrivs förutom vanlig vård både forskning och utbildning. I Malmö kan man välja att besöka statliga ägda Folktandvården eller privatägda alternativ. Hos tandläkaren kan du få hjälp med förebyggande tandvård, allmäntandvård med årliga kontroller, estetisktandvård och avancerad specialisttandvård.

I Sverige har vi något som heter fritt vårdval och det innebär att du själv kan välja till vilken tandläkare du vill gå. Du kan även byta tandläkare om du känner att du vill utan att uppge orsak. Det innebär att du kan gå till vilken tandläkare du vill i malmö.