Olika typer av specialisttandvård

Inom tandvården finns det många olika odontologiska specialiteter. Först utbildas tandläkare i fem år efter det måste de arbeta kliniskt i två år för att få påbörja sin specialistutbildning. En specialistutbildad tandläkare är en tandläkare som har fördjupade kunskaper och mer erfarenhet inom ett visst område.  

Käkirurgi  

Operationer av käken i syfte att behandla sjukdomar och tillstånd i käkar och slemhinnor i munnen.  

Bettfysiologi 

Utredning, diagnostisering och behandling av smärta i ansikte, käkleder och tuggmuskulatur. Inom detta område ingår även behandling av tandpressning, tandgnissling, käkledsinflammationer, reumatiska sjukdomar som påverkar käkarna samt sömnapné. 

Orofacial medicin 

Den typ av tandbehadnling som utförs i samband med medicinska sjukdomar och funktionsvariationer.  

Endodonti 

Utredning och behandling av sjukdomar och tillstånd i tandens nerv. 

Odontologisk radiologi 

Röntgenundersökningar av tänder och käkar. 

Pedodonti 

Utredning och behandling av barn. 

Oral protetik 

Ämnesområdet som hanterar ersättningar av förlorade tänder med exemeplvis kronor, broar och tandimplantat. 

Parodontologi 

Utredning, diagnostisering och behandling av sjukdomstillstånd i tandköttet. 

Ortodonti 

Justering och korrigering av tändernas position med hjälp av tandställning.